Norsk / Norwegian

The Strange Ones

En ung gutt er på biltur med en eldre mann, som tilsynelatende er storebroren hans. Men ingenting er som det ser ut på overflaten i debutfilmen The Strange Ones. Gjennom korte flashbacks avsløres en voldelig hendelse i fortiden til de to. Det som etterhvert utarter seg er en stemningsfull og uhyggelig oppvekst­ skildring. Filmen ligger et sted mellom drama og thriller, og forteller en historie der lag på lag metodisk rives vekk og avdekker mer og mer av mysteriet.

Det sentrale spørsmålet i filmen er: «Hvor­ dan fortsetter man å leve etter å ha opp­ levd noe traumatisk?». Kan man vaske bort tragedien hvis man jobber hardt for å overbevise seg selv om at det aldri skjedde? Radcli  og Wolksteins debut­ film, med Alex Pettyfer (Magic Mike) i en sentral rolle, utforsker disse spørsmålene gjennom et hypnotisk filmspråk som trekker på flere filmhistoriske referanser, blant annet til mesterregissører som Terrence Malick og Andrei Tarkovski. 

English / Engelsk

The Strange Ones

A young boy is on a roadtrip with an older man who appears to be his older brother. But nothing is as it seems on the surface. Through short flashbacks a violent event in their past is hinted at. What develops is a moody and unset- tling coming-of-age story. The film lies somewhere between drama and thriller and tells a story where each layer is methodically ripped o , revealing more and more of the mystery.

The central question in the film is: «How do we keep on living a er experiencing trauma?». Can tragedy be rinsed o  if you work hard enough to convince your- self that it never happened? Radcli  and Wolkstein’s first feature film, starring Alex Pettyfer (Magic Mike) in a central role, explores these questions through a hypnotic cinematic language drawing on several film historical references, among them directors such as Terrence Malick and Andrei Tarkovski.

Bilder / Stills

 

Detaljer / Details

Vises / Screenings