Norsk / Norwegian

White Rabbit

Sophia er en koreansk-amerikansk performance-kunstner som utforsker rasespenninger i Los Angeles. Selv beskriver hun kunsten som «kunst som folk ikke kan kjøpe». Hun poster videoer og opptrer rundt om i byen uten særlig mange publikummere, og for å livnære seg jobber hun for TaskRabbit, et selskap der man leier noen til å gjøre diverse gjøremål for seg. Gjennom TaskRabbit treffer hun Victoria, og Sophia tror raskt at vennskapet deres kan blomstre til noe mer. Filmen er regissert av Daryl Wein, som tidligere regisserte Lola Versus med Greta Gerwig. Med White Rabbit presenterer han oss for et nytt kvinnelig talent i hovedrolleinnehaver Vivian Bang. 

English / Engelsk

White Rabbit

Sophia is a Korean American performance artist exploring racial tensions in Los Angeles through her work. As she describes it herself, she creates «art people can’t buy». She posts videos online and performs around town for only a handful of audience members, and for money she works for TaskRabbit, a company where one can rent someone to do various tasks. Through TaskRabbit she meets Victoria, and Sophia quickly believes that their friendship can blossom into something more. The film is directed by Daryl Wein, who previously made Lola Versus with Greta Gerwig, helping her launch her career. With White Rabbit he presents us for another female talent in star Vivian Bang. 

Detaljer / Details

Vises / Screenings