Norsk / Norwegian

Wild Nights with Emily

I denne anakronistiske biografifilmen gjør Molly Shannon sin til dags dato morsomste rolletolkning som dikteren Emily Dickinson. På tørt vis portretteres Dickinsons liv her, og hennes livslange kjærlighetsforhold til svigersøsteren Susan. Filmen fortelles av den svært upålitelige fortelleren Mabel Todd, som spilles av Amy Seimetz kjent fra Stranger Things. Gang på gang feilrepresenterer hun Dickinson som en tragisk ugift kvinne isolert fra omverdenen. Hennes sanne natur, derimot skinner igjennom i Shannons prestasjon som på genialt vis gir oss en Emily Dickinson vi aldri har sett før. 

Manusforfatter og regissør Madeleine Olnek tilstede.


English / Engelsk

Wild Nights with Emily

In this anachronistic biopic Molly Shannon does one of her funniest and richest performances as the poet Emily Dickinson. In a dry and fun Dickinson’s life is here portrayed, along with her lifelong love affair with her sister in law, Susan. Mabel Todd, played by Amy Seimetz known for Stranger Things, is the film’s unreliable narrator. Time and time again she misrepresents Dickinson as a tragic spinster isolated from the world. Her true nature though shines through in Shannon’s performance who in genius ways gives us an Emily Dickinson we’ve never seen before. 

Writer / director Madeleine Olnek present.

Detaljer / Details

Vises / Screenings