Gjest

Skeiv Ungdoms jury
Queer Youth Jury

Biografi / Biography

Alazander Jasmin Sanati (AJ)


Alazander Jasmin Sanati (AJ) har vært interessert i film hele livet, fra Aristocats til Monty Python. De har vært med i en produksjon av en film som kommer ut i år, og håper å jobbe videre i filmbransjen.

AJ har også mange interesser utenfor film, som skating, politikk og filosofi. AJ håper å inspirere dagens ungdom til å leve mot normen og alltid tørre å være seg selv. AJ er styremedlem i Skeiv Ungdom, hvor de jobber med Tristan og mange andre dyktige folk.