Medlem av
Dokumentarjury

Member of
Documentary jury

Begard Reza
Filmskaper, aktivist / Director, activist

Norsk / Norwegian

Begard Reza er en 29 år gammel svensk­kurdisk aktivist som i flere år har jobbet i Skeiv Verden, hovedsakelig med ungdommer og transtematikk. Begard er utdannet som kulturprosjektleder og har lang erfaring fra det kulturpolitiske organisasjonslivet og antirasistisk queer kamp.

English / Engelsk

Begard Reza is a 29-year-old Swedish-Kurdish activist who has worked for Queer World for many years, mainly with youth and trans issues. Begard is educated within cultural management and has lots of experience with cultural political orginaztions and antiracist queer issues.