Gjest

Kortfilmjury
Short film jury

Biografi / Biography

Cato Fossum


Cato Fossum har jobbet som programmerer og redaktør for Tromsø Internasjonale Filmfestival og Oslo Pix. Han er ansatt i Norsk filmklubbforbund og sitter i Kortfilmfestivalens programråd.
Cato Fossum has worked with programming for festivals such as Tromsø IFF and Oslo Pix IFF. He is the Acting Film Manager at the Norwegian Federation of Film Societies and a member of the programming team at The Norwegian Short Film Festival.