Medlem av
Ungdomsjury

Member of
Queer youth jury

Christer André Gudmundsdottir
Styreleder

Norsk / Norwegian

Christer André (26) er styreleder i Skeiv Ungdom Oslo og Akershus, og jobber mye for at alle skal føle seg trygge og inkludert. Christer André er svært glad i film med dyp tematikk og var en del av fjorårets ung­domsjury. Hen gleder seg til årets filmer og festival.

English / Engelsk