Gjest

Dokumentarfilmjury
Documentary jury

Biografi / Biography

Ingvild Endestad


Ingvild Endestad er leder i FRI - foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Hun har en mastergrad i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo og har vært engasjert i skeiv politikk og kultur i en årrekke.


Ingvild Endestad is the head of FRI – The Norwegian Organization for Sexual and Gender Diversity. She has a Masters Degree in Social Anthropology from the University of Oslo, and has been engaged in queer politics and culture for many years.