Jennifer Lyon Bell
Regissør / Director

Norsk / Norwegian

Jennifer Lyon Bell, tidligere Harvard­student, er grunnleggeren av Blue Artichoke Films, et produksjonsselskap som lager erotiske fiksjons­filmer og dokumentarer som ønsker å portrettere seksualitet på en realistisk måte. Filmene hennes har vunnet internasjonale priser på både porno-­ og kunstfilmfestivaler.

English / Engelsk

Harvard graduate Jennifer Lyon Bell is the founder of Blue Artichoke Films, a production company creating erotic fiction films and documentaries with a wish to portray sexuality in a realistic way. Her films have won international awards at both porn festivals and art-film festivals.

Jennifer er med på / Jennifer is attending

22 Sep

Film: Jennifer Lyon Bell - om porno og feminisme

Friday 22. September 2017 kl. 18:00

23 Sep

Film: Silver Shoes

Saturday 23. September 2017 kl. 18:00

23 Sep

Film: Silver Shoes

Saturday 23. September 2017 kl. 18:00