Jo Jørgen Stordal
VR-produsent / VR-producer

Norsk / Norwegian

Jo Jørgen Stordal er VR­-produsent i Pointmedia, der han jobber innenfor noen av det mest «hotte» teknologi­ feltene i 2017, nem­lig Virtual Reality og Augmented Reality.

English / Engelsk

Jo Jørgen Stordal is a VR producer at Pointmedia where they work within some of the hottest fields of tech in 2017, namely Virtual Reality and Augmented Reality.

Jo Jørgen er med på / Jo Jørgen is attending

21 Sep

Film: Virtual Reality: Nye Veier Fremover

Thursday 21. September 2017 kl. 17:00