Limor Shmila
Filmskaper MONTANA / Filmmaker MONTANA

Norsk / Norwegian

Limor Shmila har vokst opp i en jødiskortodoks familie og utdannet seg i en Ulpana – en religiøs skole for jenter. Som 20-åring forlot hun sitt religiøse liv og begynte å studere ved Tel Hai Academic Collegs filmskole. I løpet av studietiden regisserte hun to kortfilmer som ble vist på festivaler i Israel og resten av verden. Montana er hennes første spillefilm, som hun skrev og regisserte i hjembyen Acre, Israel. 


English / Engelsk

Limor Shmila was raised by an orthodox Jewish family and educated in an Ulpana - an all-girls religious school. At 20, she left her religious life and started her studies in the Tel Hai Academic College's film school. During her studies, she directed two short films which were presented in various festivals in Israel and abroad. Montana is her first feature film, which she wrote and directed in her birth city of Acre, Israel.