Medlem av
Ungdomsjury

Member of
Queer youth jury

Michael Smith
Styremedlem

Norsk / Norwegian

Michael Smith Helgesen (20) sitter i styret til Skeiv Ungdom Oslo og Akershus, og er også leder av det skeive ungdomskoret q*oir. De er veldig glad i sci­fi­ og fantasy­filmer, men savner skeive karakterer i mainstream media – særlig trans*karakterer spilt av trans*personer.

English / Engelsk