Gjest

UNGDOMSJURY

YOUTH JURY

Biografi / Biography

Morti Kvisvik

Medlem av Skeiv Ungdom / Member of Queer Youth


Morti er frivillig i flere ungdomsorganisasjoner, inkludert Skeiv Ungdom, og jobber mye for å skape tilhørighet for de som trenger det mest. Hen er dessuten foredragsholder som har deltatt under Arendalsuka, spilt inn podcast med Medietilsynet, og vært gjest på God Morgen Norge. "Hele livet mitt har jeg og vært en filmentusiast som har sett et stort spekter av filmer, i tillegg til å ha sett på videoer som diskuterer disse filmene."

(foto: Eli Kvisvik)


Morti is a volunteer in several youth organizations, including Queer Youth, always working towards creating a sense of belonging for those who need it the most. They regularly give talks, have recently participated on a podcast with The Norwegian Media Authority, and has been a guest on morning talkshow God Morgen Norge