Medlem av
Kortfilmjury

Member of
Short film jury

Nadia Abraham
Grunnlegger- og kunstnerisk leder / Founder, artistic director

Norsk / Norwegian

Nadia Abraham er grunnleggeren og kunstnerisk leder for Færøyene internasjonale minoritetsfestival (FIMFF), som ble grunnlagt i 2016. Hennes karriere begynte med teater, og hun har studert i Gøteborg og New York. FIMFFs mål er å bygge bro mellom minoriteter og marginaliserte grupper i Norden og i resten av verden. Abraham tror på sosial forandring og det å feire mangfoldet gjennom film, og på å bruke kunsten for å skape et forum for dialog om det å være queer, trans eller farget.

English / Engelsk

Nadia Abraham is the founder and artistic director of the Faroe Islands International Minority Film Festival (FIMFF), founded in 2016. Her career began in theatre, studying in Gothenburg and New York. FIMFF’s aim is to build a bridge between minorities and marginalised groups in the Nordic region and the rest of the world. Abraham believes in social change and the celebration of diversity through cinema by creating a forum for dialogue about being queer, trans, and people of color.