Gjest

Biografi / Biography

Thomas Ladenburger

Filmskaper / Filmmaker


Den tyske filmskaperen Thomas Ladenburger har studert ved både San Francisco Art Institute og University of Arts Berlin, og har også undervist ved sistnevnte. Han har laget film siden 1998.


German filmmaker Thomas Ladenburger has studied at both the San Francisco Art Institute and the University of Arts Berlin, and also taught at the latter. Ladenburger has been making films since 1998.