Gjest

Skeiv Ungdoms jury
Queer Youth Jury

Biografi / Biography

Tristan Jørgensmoen Åsvestad


Tristan Jørgensmoen Åsvestad vokste opp med en forelder i filmbransjen, og har lenge hatt en interesse for film og litteratur, særlig med tanke på hvordan medier og samfunn påvirker hverandre.

De studerer for tiden bibliotek- og informasjonsvitenskap, og har fra tidligere en bachelor i litteraturvitenskap med sidefag i filmvitenskap. På fritiden jobber de mye med Skeiv Ungdom, hvor de sitter i styret til lokallaget for Oslo & Viken.