Medlem av
Spillefilmjury

Member of
Feature Film Jury

Truls Foss
Programsjef, Vega / Head of Programming, Vega

Norsk / Norwegian

Truls Foss er utdannet filmviter fra Høgskolen i Lillehammer og er nå programsjef for Vega Kino, som åpner i Hausmanns gate i november. Tidligere har han blant annet jobbet for strømmetjenesten MUBI, Amandusfestivalen og var blant initiativtakerne bak Den Norske Studenfilmfestivalen i Lillehammer. Han har jobbet som fast skribent hos det nettbaserte filmmagasinet Montages og frilans for flere tidsskrift, blant annet Natt & Dag, Subjekt og Z. 

English / Engelsk

Truls Foss is educated in Film Studies from Lillehammer University of Applied Science and is currently the Head of Programming at Vega Kino, which is opening in Oslo in November. He has previously worked for the streaming platform MUBI, the Amandus Festival, and was one of the founders of The Norwegian Student Film Festival in Lillehammer. He has worked as a permanent contributor to the web based film magazine Montages, and as a freelance writer for several magazines and journals, among them Natt & Dag, Subjekt and Z.