Medlem av
Kortfilmjury

Member of
Short film jury

Yonas Bennour
Nestleder Oslo Pride / Oslo Pride's vice-president

Norsk / Norwegian

Yonas Bennour er utdannet statsviter, med utdanning fra blant annet London og NMBU på Ås. Bennour er nestleder i Oslo Pride, hvor han har hatt engasjement de siste fire årene. Som nestleder har han det overordnete ansvaret for innholds­ produksjonen på festivalen sammen med gode kollegaer.

English / Engelsk

Yonas Bennour has an education in political science from both London and NMBU in Ås. Bennour is Oslo Pride’s vice-president, where he’s been working for the last four years. His main task as vice-president is to be responsible for producing the festival’s content – together with great co-workers.