Kortfilmprogram

Bodies & Minds

Det handler om å finne seg selv, sin identitet og sin indre styrke på ulike og personlige plan.